love

love

Olen..

Rakastan..
Kultaa, kullanmuruja, kahvia, kolmiyhteistä Jumalaa.
Kavereita, kirjoja, keskusteluja, kuntoilua, kulttuuria ja kauneutta.
Kuulun Ristinummen Rouviin. Olet lämpimästi tervetullut seuraamaan blogiani!

tiistai 26. toukokuuta 2015

Panosta tärkeimpään ihmissuhteeseen!

Parisuhteen arki on välillä kauniita sanoja ja herkkiä hetkiä, romanttisia tekstiviestejä ja rakkauden osoittamista hyvillä teoilla. Yhtä usein parisuhteen arki on kuitenkin tiukkoja aikatauluja, konflikteja, työtä ja vaivaa. Siksi on välillä hyvä pysähtyä yhdessä miettimään, mitä meidän parisuhteellemme kuuluu. Parisuhteen palikat on yksi tapa käsitellä parisuhdetta. Palikkatalon pohjana on harmaa kivijalka, joka kuvaa sitoutumista. Sitoutuminen on
tahtomista ja mielialoista riippumaton valinta pysyä yhdessä. Sitoutuminen on ollut edellisille sukupolville itsestäänselvyys. Meidän ikäpolvillemme sitoutuminen on haaste. Sitoutuminen puolisoon on kuitenkin ehdoton edellytys onnelliselle parisuhteelle.

Keltainen tunnepalikka  on kuin parisuhteen lämpökeskus. Sen molemmilla puolilla olevat palikat,riidat ja seksuaalisuus, edustavat tunnealueen voimakkaimpia alueita.
Parisuhde on kaikista läheisin ihimissuhde. Siksi se aktivoi tunteiden koko kirjon. Tunteiden tunnistaminen ja tunnustaminen ovat parisuhteessa avaimia molemminpuoliseen ymmärtämiseen.

Kaikenlaisten tunteiden ilmaisu on ihmisen hyvinvoinnille tärkeää. Tunteisiin kiinni pääseminen voi tuntua vaikealta, jos niiden alkuperää ei oikein tiedä. Esimerkiksi vihan tai tunteen alla piilossa voikin olla ihan toisenlaisia tunteita: pettymystä, ahdistusta, syyllisyyttä, kyllästymistä, nälkää, väsymystä, mustasukkaisuutta tai  huolta. Tunteiden viestin ymmärtäminen edellyttää niiden tunnistamista  ja nimeämistä.

Tunnepalikan viereen tulee oranssi seksuaalisuuden palikka, koska seksuaalisuus on tunnealueen voimakkaimpia puolia. Hellyys, intohimo ja huumori ovat tärkeitä läheisessä parisuhteessa. Rikas ja tasapainoinen seksuaalielämä ei ole itsestääselvyys, mutta se on mahdollista saavuttaa, ja sen eteen kannattaa nähdä vaivaa. Asiantuntijat sanovat, että olisi tärkeä opetella puhumaan avoimesti seksiin liittyvistä toiveista, ilosta, peloista ja huolista. Jos puhumisen alkaminen tuntuu hankalalta, voi keskustelun avuksi ottaa aiheeseen liityvän kirjan tai mennä ammattiauttajan luo puhumaan.

Tunnepalikan toisella puolella on punainen riita-palikka. Palikkatalon riidat-palikasta sanotaan näin: ”Ristiriidat kuuluvat parisuhteeseen. Avoin ristiriitojen kohtaaminen mahdollistaa suhteen syvenemisen.”  Suosituimmat riidan aiheet liittyvät kotitöiden jakoon, rahan käytöön, lastenkasvatukseen sekä erilaisiin arvoihin, joista monet tulevatlapsuudenkodeista.

Sinisestä sanat-palikasta sanotaan näin: ”Puhumalla ja kuuntelemalla tiedämme enemmän ja luulemme vähemmän. Ihmisen syvimpiä tarpeita ovat nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi tuleminen.” Parisuhteessa puhuminen ja kuunteleminen on ainoa tapa tulla tietoiseksi puolison ajatuksista ja tunteista. Puhumiseen ja kuunteluun liittyy  monenlaisia esteitä. Siihen, mitä kuulemme toisen sanovan, vaikuttavat omat odotuksemme, ennakkoluulomme, aikaisemmat kokemuksemme, arvomme, uskomuksemme ja tunteemme. Kuuntelemisessa on tärkeää se, että malttaa kuunnella, mitä puoliso oikeasti yrittää kertoa. Kuuntelemisessa on tärkeää myös asettua toisen asemaan, ja tunnistaa toisen tunteet. Puhumisessa on tärkeää käyttää minä-viestejä ja vältää syyttelyä sekä toisen puolesta puhumista.

Harjapalkkiin kuuluvat kaksi asiaa: luottamus ja anteeksianto. Hyvä parisuhde perustuu sitoutumiseen, luottamukseen ja anteeksiantoon.”Kunnioitus ja uskollisuus ovat parisuhteen luottamuksen perusta. Luottamus tuo turvallisuutta ja vakautta.”  Kunnioitukseen kuuluu esimerkiksi se, että hyväksyy toisen persoonan ja temperamentin vaikka ei tietenkään tarvitse hyväksyä sitä, mikä on tuhoavaa suhteelle. Fyysinen, mutta myös henkinen uskollisuus on erittäin tärkeää terveelle parisuhteelle. Ei kannata edes mielessä helliä ajatuksia muista kuin omasta puolisosta, koska se voi nakertaa omaa parisuhdetta.

Harjapalkin toinen puoli on anteeksianto, joka on ensiarvoisen tärkeä onnellisessa parisuhteessa.  Palikasta sanotaan näin: ”Väärinkäsityksiä ja virheitä tapahtuu päivittäin. On vaikeaa voida hyvin ilman hiertävän asian selvittelyä. Anteeksiantaminen ja anteeksipyytäminen puhdistavat ilmapiiriä.” Rehellisyys on  tärkeä edellytys anteeksiannolle. On uskallettava  tunnustaa virheemme ja pyytää niitä anteeksi sekä pyrittävä antamaan anteeksi. Anteeksiantamus on on ennen kaikkea valinta eikä tunne.  Anteeksiantamus on kuitenkin prosessi, joka vie aikaa. Anteeksiantamus ei tarkoita myöskään väärän teovähättelyä. Anteeksiantamuksesta hyödyn itse eniten, koska vapaudun katkeruuden kahleista.

Parisuhteen palikkatalon kattona on rakkaus. Siitä sanotaan näin: ”Rakkaus tuntuu näkymättöminä säikeinä kahden ihmisen välillä. Yhtä tärkeää kuin saada rakkautta on antaa sitä. Rakkaus vaatii huolenpitoa kasvaakseen.”


"Minä uskaltaudun uusille teille
päästäkseni sinun luoksesi,
ennen kulkemattomille teille,
jotka vain luottamukseni sinuun voi nähdä.

Minä haluan avata keskustelun uudelleen
ja varustan koko mielikuvitukseni matkalle
löytääkseni sinut.

Minä uskon suhteemme pysyvyyteen,
syvän jakamisen mahdollisuuksiin.

Emme ole vielä yrittäneet kaikkea.
Emme ole vielä panneet peliin koko elämäämme.
Emme ole vielä suostuneet ehdottoman haavoittuviksi."


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti